Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

 

054 / 749 12 54
www.krucov.ocu.sk
obeckrucov@stonline.sk

 

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. 28726612/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Triedenie odpadov - Leták NATUR-PACK
 2. Kalendár zberu separovaného odpadu 2018
 3. Pozvánka Silvester 2017
 4. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh na rok 2018
 5. Odstávka distribúcie elektrickej energie dňa 28.11.2017
 6. VUC PSK - zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za predsedu a poslancov zastupiteľstva PSK za celý kraj
 7. Výsledky volieb do PSK v obci Kručov
 8. Oznámenie o mieste a čase konania volieb do VUC
 9. zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do VUC Prešov. samosp. kraja
 10. Upozornenie pre občanov- Rapid-live (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa)- je v nútenej správe- ako postupovať pri nároku poistiek
 11. VUC -delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa
 12. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín a krovín Družstvo podielníkov Lomné - dňa 29.06.2017- zverejnené 14.06.2017
 13. Výzva na predloženie ponuky- stavebný dozor- zverejnené 09.02.2017
 14. Kalendár zberu separovaného odpadu 2017
 15. Verejná vyhláška -pozemky
 16. Územný plán PSK -správa o hodnotení strategického dokumentu - zverejnená 28.10.2016
 17. Pozvánka- otvorenie Fitnesscentra
 18. Oznámenie Koncepcia územného plánu PSK - vyvesené 30.08.2016
 19. Stavebné povolenie Peter Šafranko a Mgr. Adriána Šafranková- verejná vyhláška
 20. Oznámenie o začatí stavebného konania novostavba rod. domu Šafranko Peter a Šafranková Adriána - Verejná vyhláška -vyvesené 27.5.2016
 21. Výzva na predloženie ponuky- externé riadenie projektu- zverejnené 23.05.2016
 22. Príloha 1- Výzva na poradenstvo Kručov 7.2
 23. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01.02.2016 Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v obla
 24. PHSR Kručov
 25. Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 21.12.2015
 26. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - účinnosť na rok 2016
 27. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh na rok 2016
 28. Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 14.10.2015
 29. Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja vidieka PSK
 30. Stavebné povolenie- územné a stavebné konanie - Baranová dom - vyvesené 22.6.2015
 31. Stav. a územné konanie - Baranová Eva -vyvesené 4.6.2015
 32. Pozvánka DAD Prešov na divadelné predstavenie - dňa 7.6.2015
 33. Stav.územ.konanie -Rusín Stanislav a Gabriela- vyvesené 22.4.2015
 34. Oznámenie o vykonaní štát. stavebného dohľadu na rod. dome č. 41- vyvesené 12.3.2014
 35. Územný plán PSK oznámenie - vyvesené 03.03.2015
 36. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín DP Lomné - zverejnené 5.2.2015
 37. Oznámenie o čistení TTP - DP Lomné
 38. Prieskum záujmu o nájomné byty
 39. Oznamm o zrušení trvalého pobytu Jánovi Hrinkovi