Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

 

054 / 749 12 54
www.krucov.ocu.sk
obeckrucov@stonline.sk

 

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. 28726612/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Prieskum záujmu o nájomné byty
 2. Oznámenie o vykonaní štát. stavebného dohľadu na rod. dome č. 41- vyvesené 12.3.2014
 3. Stav.územ.konanie -Rusín Stanislav a Gabriela- vyvesené 22.4.2015
 4. Pozvánka DAD Prešov na divadelné predstavenie - dňa 7.6.2015
 5. Stav. a územné konanie - Baranová Eva -vyvesené 4.6.2015
 6. Stavebné povolenie- územné a stavebné konanie - Baranová dom - vyvesené 22.6.2015
 7. Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 14.10.2015
 8. Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 21.12.2015
 9. PHSR Kručov
 10. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01.02.2016 Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v obla
 11. Príloha 1- Výzva na poradenstvo Kručov 7.2
 12. Výzva na predloženie ponuky- externé riadenie projektu- zverejnené 23.05.2016
 13. Oznámenie o začatí stavebného konania novostavba rod. domu Šafranko Peter a Šafranková Adriána - Verejná vyhláška -vyvesené 27.5.2016
 14. Stavebné povolenie Peter Šafranko a Mgr. Adriána Šafranková- verejná vyhláška
 15. Pozvánka- otvorenie Fitnesscentra
 16. Verejná vyhláška -pozemky
 17. Výzva na predloženie ponuky- stavebný dozor- zverejnené 09.02.2017
 18. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín a krovín Družstvo podielníkov Lomné - dňa 29.06.2017- zverejnené 14.06.2017
 19. Informácia o realizácii projektu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov“ zverejnené 27.06.2017
 20. VUC -delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa
 21. Upozornenie pre občanov- Rapid-live (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa)- je v nútenej správe- ako postupovať pri nároku poistiek
 22. zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do VUC Prešov. samosp. kraja
 23. Oznámenie o mieste a čase konania volieb do VUC
 24. Výsledky volieb do PSK v obci Kručov
 25. VUC PSK - zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za predsedu a poslancov zastupiteľstva PSK za celý kraj
 26. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh na rok 2018
 27. Odstávka distribúcie elektrickej energie dňa 28.11.2017
 28. Pozvánka Silvester 2017
 29. Kalendár zberu separovaného odpadu 2018
 30. Triedenie odpadov - Leták NATUR-PACK
 31. OZNAM - Dobrovoľná vojenská príprava
 32. Oznámenie o prerokovaní územného plánu PSK
 33. Externé štúdium zdravotnícky asistent a sanitár
 34. Pozvánka na Deň Matiek 2018
 35. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - oznámenie o počte poslancov a počte obyvateľov
 36. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácia pre voliča
 37. Plalgát -Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Kručov,
 38. Výzva na predkladanie ponúk-Detské ihrisko Kručov
 39. Výkaz výmer- Detské ihrisko Kručov
 40. Voľby samospráva 2018 - zapisovateľka
 41. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov OZ
 42. Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce
 43. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Kručov
 44. Výsledky volieb do orgánov samosprávy v obci Kručov- poradie všetkých kandidátov s počtami hlasov
 45. Kalendár zberu separovaného odpadu 2019
 46. Voľby prezidenta SR 2019
 47. Informácie o práve voliť a byť volený SJ- Voľby prezidenta SR
 48. Oznámenie pre nájomcov poľnohospodárskej pôdy- vznik oznamovacej povinnosti
 49. Zverejnenie poštovej a emailovej adresy pre voľbu prezidenta SR
 50. Informácie pre voliča v SJ- Voľby do Európskeho parlamentu
 51. zmluva Dexia o úvere- zverejnená 01-03-2019
 52. Verejná vyhláška- návrh na vydanie stav. povolenia- Marián Hrinko a manž. Terézia- 05.03.2019
 53. Verejná vyhláška- stav. povolenie- Marián Hrinko a manž. Terézia- 29.03.2019
 54. Spolok bývalých urbialistov, pozemkové spoločenstvo Kručov- POZVÁNKA
 55. PSK- Plán udržateľnej mobility PSK- strateg.dokumnet- zverejnené 24.04.2019
 56. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav Kručov- vyvesené 13.05.2019
 57. Grafické znázornenie pozemkových úprav Kručov