Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

 

054 / 749 12 54
www.krucov.ocu.sk
obeckrucov@stonline.sk

 

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. 28726612/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. VUC -delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie elektronická adresa
 2. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín a krovín Družstvo podielníkov Lomné - dňa 29.06.2017- zverejnené 14.06.2017
 3. Ponuka práce vodič Bratislava 2017
 4. Výzva na predloženie ponuky- stavebný dozor- zverejnené 09.02.2017
 5. Kalendár zberu separovaného odpadu 2017
 6. Pozvánka Silvester 2016
 7. Verejná vyhláška -pozemky
 8. Územný plán PSK -správa o hodnotení strategického dokumentu - zverejnená 28.10.2016
 9. Pozvánka- otvorenie Fitnesscentra
 10. Oznámenie Koncepcia územného plánu PSK - vyvesené 30.08.2016
 11. Stavebné povolenie Peter Šafranko a Mgr. Adriána Šafranková- verejná vyhláška
 12. Oznámenie o začatí stavebného konania novostavba rod. domu Šafranko Peter a Šafranková Adriána - Verejná vyhláška -vyvesené 27.5.2016
 13. Výzva na predloženie ponuky- externé riadenie projektu- zverejnené 23.05.2016
 14. Príloha 1- Výzva na poradenstvo Kručov 7.2
 15. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01.02.2016 Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v obla
 16. PHSR Kručov
 17. Kalendár zberu separovaného odpadu 2016
 18. Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 21.12.2015
 19. Vianočné blahoželanie
 20. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - účinnosť na rok 2016
 21. Zverejnenie poštovej a elektronickej adresy pre voľby do NRSR
 22. Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
 23. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh na rok 2016
 24. Informácia pre voliča - voľby NRSR 5.3.2016
 25. Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 14.10.2015
 26. Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja vidieka PSK
 27. Stavebné povolenie- územné a stavebné konanie - Baranová dom - vyvesené 22.6.2015
 28. Pozvánka na Športový deň
 29. Stav. a územné konanie - Baranová Eva -vyvesené 4.6.2015
 30. Pozvánka DAD Prešov na divadelné predstavenie - dňa 7.6.2015
 31. Stav.územ.konanie -Rusín Stanislav a Gabriela- vyvesené 22.4.2015
 32. Oznámenie o vykonaní štát. stavebného dohľadu na rod. dome č. 41- vyvesené 12.3.2014
 33. Územný plán PSK oznámenie - vyvesené 03.03.2015
 34. Verejná vyhláška- zhromaždenie vlastníkov poľ.pozemkov -Poľ.revíru SAKALOV - vyvesené 23.2.2015
 35. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín DP Lomné - zverejnené 5.2.2015
 36. Oznámenie o čistení TTP - DP Lomné
 37. Harmonogram zberu separovaného odpadu 2015
 38. Prieskum záujmu o nájomné byty
 39. Oznamm o zrušení trvalého pobytu Jánovi Hrinkovi
 40. Verejná vyhláška VSE a.s. Košice
< 1 >