Kontakt:

Obecný úrad Kručov
Kručov 60
090 32 Miňovce

 

054 / 749 12 54
www.krucov.ocu.sk
obeckrucov@stonline.sk

 

IČO: 00 330 957 

DIČ 2020822463

VÚB banka, a.s.

Č. ú. 28726612/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Úradná tabuľa

 1. Oznámenie o začatí konania na výrub drevín a krovín Družstvo podielníkov Lomné - dňa 29.06.2017- zverejnené 14.06.2017
 2. Ponuka práce vodič Bratislava 2017
 3. Výzva na predloženie ponuky- stavebný dozor- zverejnené 09.02.2017
 4. Kalendár zberu separovaného odpadu 2017
 5. Pozvánka Silvester 2016
 6. Verejná vyhláška -pozemky
 7. Územný plán PSK -správa o hodnotení strategického dokumentu - zverejnená 28.10.2016
 8. Pozvánka- otvorenie Fitnesscentra
 9. Oznámenie Koncepcia územného plánu PSK - vyvesené 30.08.2016
 10. Stavebné povolenie Peter Šafranko a Mgr. Adriána Šafranková- verejná vyhláška
 11. Oznámenie o začatí stavebného konania novostavba rod. domu Šafranko Peter a Šafranková Adriána - Verejná vyhláška -vyvesené 27.5.2016
 12. Výzva na predloženie ponuky- externé riadenie projektu- zverejnené 23.05.2016
 13. Príloha 1- Výzva na poradenstvo Kručov 7.2
 14. Výzva na predkladanie ponúk zverejnená dňa 01.02.2016 Názov predmetu zákazky: "Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti“ Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečiť poradenstvo v obla
 15. PHSR Kručov
 16. Kalendár zberu separovaného odpadu 2016
 17. Oznámenie o začatí stavebného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 21.12.2015
 18. Vianočné blahoželanie
 19. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - účinnosť na rok 2016
 20. Zverejnenie poštovej a elektronickej adresy pre voľby do NRSR
 21. Pozvánka na Silvestrovskú zábavu
 22. VZN o miestnych daniach a poplatkoch - návrh na rok 2016
 23. Informácia pre voliča - voľby NRSR 5.3.2016
 24. Oznámenie o začatí územného konania -realizácie stavby "Výstavba chodníka a úprava verejných priestranstiev" - vyvesené 14.10.2015
 25. Oznámenie o strategickom dokumente - Program rozvoja vidieka PSK
 26. Stavebné povolenie- územné a stavebné konanie - Baranová dom - vyvesené 22.6.2015
 27. Pozvánka na Športový deň
 28. Stav. a územné konanie - Baranová Eva -vyvesené 4.6.2015
 29. Pozvánka DAD Prešov na divadelné predstavenie - dňa 7.6.2015
 30. Stav.územ.konanie -Rusín Stanislav a Gabriela- vyvesené 22.4.2015
 31. Oznámenie o vykonaní štát. stavebného dohľadu na rod. dome č. 41- vyvesené 12.3.2014
 32. Územný plán PSK oznámenie - vyvesené 03.03.2015
 33. Verejná vyhláška- zhromaždenie vlastníkov poľ.pozemkov -Poľ.revíru SAKALOV - vyvesené 23.2.2015
 34. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín DP Lomné - zverejnené 5.2.2015
 35. Oznámenie o čistení TTP - DP Lomné
 36. Harmonogram zberu separovaného odpadu 2015
 37. Prieskum záujmu o nájomné byty
 38. Oznamm o zrušení trvalého pobytu Jánovi Hrinkovi
 39. Verejná vyhláška VSE a.s. Košice